Domalovali jste? Takto se postarejte o válečky a štětce

2017-04-11 00:00:00

Nejdůležitější je nenechat zbytky barvy zaschnout a vyčistit nářadí ihned po použití. Na odstranění přebytečné barvy ze štětce můžete použít papírové utěrky nebo noviny. Pokud se chystáte v malování pokračovat i druhý den, stačí, když váleček nebo štětec vložíte do pevně uzavřeného plastového sáčku.

Speciální čistič od Tikkurily

Rychle a jednoduše vyčistíte nářadí za pomoci Pensselipesu - čistí nářadí od společnosti Tikkurila. Účinně odstraňuje vodou ředitelné i rozpouštědlové barvy, přičemž neobsahuje rozpouštědla a je jemně parfémovaný. Štětiny na nářadí udržuje měkké a poddajné. Z nářadí odstraňte přebytečnou barvu např. stlačením štětiny štětce proti hraně plechovky. Následně ponořte štětec do neředěného Pensselipesu a nechte stát cca. 10 minut. Odstraňte přebytečnou barvu a směs Pensselipesu ze štětce a opláchněte ho opatrně vodou. Směs barvy a Pensselipesu nechte odstát v uzavřené plechovce, dokud se nevytvoří z barvy sediment, který se usadí na dně plechovky. Pak opatrně nalijte čistou Pensselipesu kapalinu do jiné nádoby a můžete ji znovu použít.

          

Vodou ředitelné barvy

Při malování s vodou ředitelnými barvami doporučujeme na čištění nářadí použít mýdlovou vodu. Nářadí však nemyjte ihned pod tekoucí vodou. Z nářadí nejprve odstraňte přebytečnou barvu s použitím škrabky na válec, případně otřením o plechovku. Pak nalijte vodu do nádoby, ponořte do ní štětec nebo váleček a nechte ji vsáknout. Po namočení setřete z nářadí přebytečnou vodu a přejeďte několikrát po papírové utěrce nebo novinách. Teprve potom nářadí opláchněte pod jemným proudem vody a promnutím mezi prsty. Zacházejte s ním však opatrně, abyste vlákna nepoškodili a neuvolnily se. Při dalším použití by je mohlo mnoho zůstat na stěnách.

Štětce nechte vyschnout tak, že je někam zavěsíte. Takto ochráníte vlákna před zdeformováním. Pokud je nemáte kam zavěsit, položte štětce volně na hadr. Stejně postupujte i při válcích.

Rozpouštědlové barvy

Při malování barvami, které jsou ředitelné rozpouštědlem, doporučujeme na mytí nářadí použít ředidlo, které je uvedeno v technickém listu. Nástroje nemyjte pod tekoucí vodou. Nalijte ředidlo do vhodné nádoby, ponořte do ní štětec nebo váleček a nechte rozpouštědlo vsáknout do vláken. Potom z nářadí setřete přebytečné ředidlo a přejeďte několikrát po papírové utěrce nebo novinách. Následně nechte nástroj vyschnout.

Skladování nářadí

Po uschnutí zabalte štětce do papírového ubrousku nebo novin. Pak je zavěste štětinami směrem dolů, případně je uložte do nádoby štětinami nahoru. Zajistěte však, aby se o sebe co nejméně opíraly. Tímto způsobem si dlouhodobě zachovají svůj tvar.

Zpět

Tipy a rady k malování

Nechte si na email zasílat tipy a rady k malování. Vaše údaje nebudou použité pro třetí strany a kdykoliv se můžete v zápatí e-mailu odhlásit